Krzeczyn Mały

Wieś położona w województwie dolnośląskim, w powiecie lubińskim, w gminie Lubin. Niedaleko wsi znajdują się źródła rzeki Zimnicy.

Na dzień  31.10.2016r.w Krzeczynie Małym zamieszkałych na stałe jest 241 osób w tym 48 nieletnich i 193 osoby dorosłe oraz 2 osoby czasowo zameldowane.

Wykaz zabytków architektury i budownictwa:

Zespół pałacowo-parkowy:

  • Pałac, mur z 1724, rozbudowa 1776, ok. 1885. Obecnie w trakcie remontu
  • Oficyna mieszkalna na folwarku, mur lata 70 XIX wieku
  • Spichlerz na folwarku, mur z 1763r
  • Obora pn. na folwarku obok spichlerza, mur lata 70 XIX wieku
  • Obora wsch. Na folwarku , mur z 1869r.
  • Park ze wzgórzem Reiterbergz 1776r
  • Aleja lipowa założona w 3 ćw. XIX wieku
  1. Dom pracowników folwarku, czworak, nr 34a,b, mur z 1909r.
  2. Dom mieszkalny nr 11/12, mur ok. 1915

W odległości ok. 1km na wschód od wsi, na wzgórzu odkryto pozostałości osady z okresu neolitu a  w polu 1,1km w kierunku zachodnim ślady osady z okresu kultury łużyckiej.