PREWENCYJNY PLAN DYSTRYBUCJI TABLETEK JODU POTASU DLA MIESZKAŃCÓW GMINY LUBIN


T

Gmina Lubin realizuje niezbędnedziałania przygotowawcze do dystrybucji tabletek zawierających jodek potasuna wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego.Ich wydanie mieszkańcom nastąpi tylko w wypadku przejścia przez nasz kraj chmury radioaktywnej.

Podajemy do publicznej wiadomości wykaz punktów dystrybucji tabletek jodku potasu na terenie gminy Lubin , w zależności od miejsca zamieszkania:

SOŁTYSI GMINY LUBIN:

Buczynka 13

Bukowna 5

Chróstnik 2

Czerniec 46

Dąbrowa Górna 15

Gogołowice 51a

Gola 19

Gorzelin 42

Gorzyca 50a

Karczowiska 3i

Kłopotów 7

Krzeczyn Mały 32c

Krzeczyn Wielki, ul. Rubinowa 11

Księginice 12/1

Lisiec 36

Miłoradzice 58

Miłosna 9

Miroszowice 16a

Niemstów 111b

Obora, ul. Malinowa 23

Osiek, ul. Spokojna 18

Pieszków 24a

Raszowa 44

Raszowa Mała 1b

Raszówka, ul. Lipowa 2

Siedlce 55

Składowice 3a

Szklary Górne, ul. Szafirowa 14

Ustronie 2b

Wiercień 60

Zimna Woda 13

W przypadku wystąpienia zagrożenia radiacyjnego tabletki zostaną również dostarczone do gminnych szkół w godzinach ich pracy w: Niemstowie , Osieku , Raszówce , Szklarach Górnych, Krzeczynie Wielkim i Siedlcach

Dystrybucją na terenie gminy Lubin zajmować się będzie Ochotnicza Straż Pożarna.

W przypadku zaistnienia zagrożenia radiacyjnego w godzinach nocnych strażacy OSP gminy Lubin będą dostarczać tabletki jodku potasu bezpośrednio do mieszkańców w miejscach ich zamieszkania.

DAWKOWANIE TABLETEK JODKU POTASU WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH


Lp

Opis grupy ryzyka

Dawka jednorazowa
Ilość tabletek jodku potasu w pojedynczej dawce
Stosowanie tabletek jodku potasu

1.

Noworodki i niemowlęta młodsze niż 1 miesiąc

12,5 mg

¼ tabletki = 12,5 mg jodu

¼ tabletki należy całkowicie rozkruszyć, dodać do podawanego pokarmu i podać noworodkowi lub niemowlakowi


2.


Dzieci od miesiąca do 3 lat


25 mg

½ tabletki = 25 mg jodu

½ tabletki należy całkowicie rozkruszyć, dodać do podawanego pokarmu i podać niemowlakowi lub dziecku


3.


Dzieci od 3 do 12 lat


50 mg


1 tabletka = 50 mg jodu

Tabletkę należy połknąć i powić wodą lub innym chłodnym napojem. Tabletki można rozkruszyć i dodać do chłodnego napoju

4.

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat

100 mg

2 tabletki = 100 mg jodu

Tabletki należy połknąć i popić wodą lub innym chłodnym napojem

5.

Kobiety w ciąży i karmiące piersią (każdy wiek)

100 mg

2 tabletki = 100 mg jodu

Tabletki należy połknąć i popić wodą lub innym chłodnym napojem

W przypadku wydawania jodku potasu dla rodziców/opiekunów dzieci do trzech lat (dla których przewidziano przyjęcie ¼ lub ½ tabletki) będzie wydana cała tabletka, natomiast za podział tabletki i podanie odpowiedniej dawki odpowiadają rodzice/opiekunowie. W przypadku, gdy rodzic/opiekun odbiera tabletki dla więcej niż jednego dziecka w wieku do trzech lat, należy przeznaczyć jedną tabletkę na dwoje dzieci.

Plan ma charakter działania prewencyjnego, aby w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego mieszkańcy gminy mieli świadomość gdzie się zgłosić i jak reagować , aby otrzymać preparat.

W przypadku wystąpienia zagrożenia, akcją dystrybucji preparatów stabilnego jodku potasu zostaną objęci mieszkańcy do 60. roku życia (ze względów medycznych).

Jeśli dojdzie do zdarzenia radiacyjnego będzie ono komunikowane w mediach , a po wydaniu zarządzenia Wojewody Dolnośląskiego lub Prezesa Rady Ministrów , także za pośrednictwem mediów lokalnych z określeniem rozpoczęcia wydawania preparatów na terenie gminy Lubin.

Z otrzymywanych informacji z administracji rządowej, wynika, że ryzyko wystąpienia zdarzenia radiacyjnego jest minimalne. Jednak należy się do niego wcześniej przygotować.

Prosimy o systematyczne zapoznawanie się z bieżącą sytuacją radiacyjną, a w przypadku uruchomienia procedury wydawania preparatów o stosowanie się do wskazówek i zaleceń ogłaszanych w ogólnopolskich, lokalnych mediach oraz stronie internetowej gminy i w mediach społecznościowych.

Pamiętajmy! Przyjmowanie preparatu jodku potasu, w sytuacji, gdy nie występuje zagrożenie nie uchroni przed ewentualnymi skutkami katastrofy radiacyjnej w przyszłości , a może doprowadzić do wielu szkodliwych dla zdrowia konsekwencji.

W razie wątpliwości przed przyjęciem preparatu najlepiej zasięgnąć opinii swojego lekarza pierwszego kontaktu (tarczyca)

Podejmowane działania to standardowa procedura, przewidziana w przepisach prawa i stosowana na wypadek wystąpienia ewentualnego zagrożenia radiacyjnego. Jednocześnie informujemy, że w obecnej chwili takie zagrożenie nie występuje, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji informuje , że służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa są w ciągłej gotowości, a odpowiednia ilość jodku potasu jest zabezpieczona dla każdego obywatela.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii, Ogłoszenia i Obwieszczenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *